Bệnh viện Y dược cổ truyền Hà Giang nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, sáng kiến năm 2022

          Thực hiện Kế hoạch số 18/KH-BV, ngày 04/11/2022 của Giám đốc Bệnh viện Y dược cổ truyền Hà Giang, về việc thành lập 01 Hội đồng nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở/sáng kiến cải tiến khoa học năm 2022.

         Trong 1 ngày 08 tháng 11 năm 2022. Hội đồng nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học năm 2022 của Bệnh viện Y dược cổ truyền  đã tổ chức nghiệm thu 10 đề tài và 2 sáng kiến:

          Sau 1 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc Hội đồng đã bỏ phiếu đánh giá, chấm điểm đối với 02 sáng kiến, 6 đề tài đề tài.

         I – Sáng kiến:
        1, Cải tiến xe tiêm 3 tầng thành xe phun khử khuẩn phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID19 và một số bệnh truyền nhiễm năm 2022 – Chủ sáng kiến: CN. Nguyễn Công Thành – Thành viên: + Nguyễn Thị Ngọc Mai. + Ngọc Thanh Hảo.

        2, Cải tiến trong việc quản lý lưu trữ hồ sơ bệnh án – Chủ sáng kiến: ĐD. Nguyễn Thị Loan – viên chức phòng KHTH – CNTT – Cộng sự: + Trần Thị Thanh Nga – viên chức Kế hoạch tổng hợp – CNTT + Nguyễn Thị Dương Liễu – viên chức phòng KHTH – CNTT.

        II, Đề tài nghiên cứu

        1, Đánh giá kết quả của phương pháp xoa bóp bấm huyệt, điện châm kết hợp với điện xung điều trị đau dây thần kinh tọa tại Bệnh viện Y Dược Cổ Truyền tỉnh Hà Giang.- Chủ đề tài: Bs. Nguyễn Ngọc Toàn -Thành viên: + CN. Đặng Thị Khuyên + ĐD. Trịnh Thị Thắm.

       2, Đánh giá tác dụng điều trị viêm quanh khớp vai bằng thuốc quyên tý thang kết hợp với phương pháp xoa bóp bấm huyệt trên ngư ời bệnh viêm quanh khớp vai thể đơn thuần, tại Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh Hà Giang – Chủ đề tài : BsCKI. Nguyễn Thị Phiến – Thành viên: + ĐD. Mai Thị Hồng Chiên + ĐD. Dương Thị Phương Hoa.

       3, Đánh giá kết quả điều trị thoái hoá cột sống cổ bằng phương pháp kéo giãn cột sống cổ trên máy RXPC – 400D tại bệnh viện YDCT Hà Giang- Chủ đề tài: BsCKI. Vương Thị Duyên – Thành viên : + ĐD. Đỗ Văn Nhất + CN. Nguyễn Thị Thu Hương.

       4, Khảo sát sự hài lòng của của nhân viên y tế tại Bệnh viện YDCT Hà Giang – Chủ đề tài: CN. Vừ Thị Máy – Thành viên : + CN. Bùi Thị Nụ + CN. Triệu Thị Mao

      5, “Đánh giá tác dụng điều trị Hội chứng rối loạn Lipid máu bằng Laser công suất thấp nội mạch” tại Bệnh viện YDCT  tỉnh Hà Giang- Chủ đề tài: BsCKI. Nguyễn Mạnh Dũng – Cộng sự : + CN. Nguyễn Thị Huệ + ĐD. Triệu Thị Sâm.

      6, Thực trạng tổn thương do vật sắc nhọn và kiến thức phòng ngừa tổn thương do vật sắc nhọn của điều dưỡng tại bệnh viện Y Dược cổ truyền Hà Giang- Chủ đề tài: ĐD. Nguyễn Thị Thu Trang – Thành viên: + ĐD. Trần Thị Thanh Nga + ĐD. Lê Thị Ánh Tuyết.

      Thay mặt 01 Hội đồng nghiệm thu Bs CKI. Nguyễn Thị Đức Chủ tịch Hội đồng ghi nhận các khoa và chủ nhiệm sáng kiến, đề tài đã hoàn thành kết quả nghiên cứu đảm bảo, đáp ứng yêu cầu về nội dung và thời gian quy định. Đồng chí Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu yêu cầu chủ nhiệm đề tài và các khoa phòng nghiêm túc tiếp thu ý kiến nhận xét, đánh giá của các thành viên Hội đồng, hoàn thiện, chỉnh sửa đề tài và khẩn trương đưa kết quả nghiên cứu vào ứng dụng trong công tác cải tiến chất lượng của bệnh viện./.

                                                                                                         Tác giả bài viết: Ban Biên Tập

                                                                                                          Nguồn tin: Bệnh viện YDCT HG