Bệnh viện YDCT tổng kết công tác bệnh viện năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

Chiều ngày 27.12, Bệnh viện Y dược cổ truyền (YDCT) tỉnh tổ chức tổng kết công tác Bệnh viện năm 2017 và triển khai phư¬ơng h¬ướng, nhiệm vụ năm 2018. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Chung, Phó Giám đốc Sở Y tế, cùng toàn thể cán bộ CCVC trong đơn vị

Đ/c Hoàng Thị Chung, Phó Giám đốc Sở Y tế phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đ/c Hoàng Thị Chung, Phó Giám đốc Sở Y tế phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trong năm 2017, Bệnh viện YDCT đã vượt mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong năm Bệnh viện đã khám và điều trị cho hơn 8.000 lư­ợt ngư­ời bệnh, trong đó ngư­ời bệnh điều trị nội trú là 1.983 l­ượt, tổng số kê đơn ngoại trú và điều trị mạn tính là 6.011. Bên cạnh hoạt động khám chữa bệnh, Bệnh viện còn tích cực áp dụng các tiến độ khoa học kỹ thuật tiên tiến như Lasre nội mạch, Lasre chiếu ngoài, thủy trị liệu, máy kéo giãn cột sống, máy sóng xung kích… vào chẩn đoán và điều trị cho ngư­ời bệnh đạt kết quả cao. Thông tin về thuốc đư­ợc cập nhận th­ường xuyên, cung ứng đầy đủ, kịp thời, đảm bảo chất lượng thuốc, hóa chất, vật tư y tế cho công tác khám chữa bệnh nội trú và ngoại trú. Công tác quản lý thuốc tại kho được thực hiện theo đúng qui định, có kế hoạch kiểm tra, luân chuyển thuốc kịp thời không để thuốc quá hạn sử dụng. Đồng thời, thực hiện tốt việc quản lý, xử lý chất thải y tế theo quy định; thường xuyên giám sát thực hành quy trình rửa tay thường quy, đảm bảo tốt quy trình xử lý y dụng cụ; chú trọng công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân….

Hội nghị đã dành phần lớn thời gian cho thảo luận đóng góp ý kiến và những giải pháp thực hiện trong năm 2018 nhằm tổ chức thực hiện đảm bảo hoàn thành các mục tiêu của đơn vị đề ra.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Hoàng Thị Chung đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Bệnh viện YDCT đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ ra những khó khăn tồn tại mà Bệnh viện cần khắc phục nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh trong thời gian tới đó là: Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ CCVC trong toàn đơn vị, củng cố kiện toàn các khoa phòng; thực hiện tốt 12 điều y đức theo quy định của Bộ Y tế; nâng cao tinh thần thái độ chăm sóc, phục vụ người bệnh đáp ứng sự hài lòng của người bệnh; thực hiện tốt cơ sở y tế “Xanh – Sạch- Đẹp” tại đơn vị; phát huy sự sáng tạo trong đội ngũ cán bộ CCVC; tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đồng thời thu dung người bệnh đến khám chữa bệnh và tăng cường việc quảng bá các dịch vụ kỹ thuật tại Bệnh viện; thực hiện tốt công tác chuyên môn và giảm thiểu các thủ tục hành chính, giảm sự chờ đợi của người bệnh khi đến khám chữa bệnh; tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đào tạo phù hợp với nhiệm vụ của đơn vị… góp phần cùng ngành Y tế làm tốt công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Thu Ngân Trung tâm TTGDSK