Công văn Bệnh viện YDCT

Công văn Bệnh viện YDCT

Bao gồm: văn bản chỉ đạo của các phòng ban chuyên môn thuộc Bệnh viên.

Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
74/CV-KHTH 13/06/2017 Chỉ định DVKH YHCT và PHCN tại bệnh viện
72/CV-KHTH 09/6/2017 Hướng dẫn thực hiện DM định mức tạm thời Thuốc, Hóa chắt và Vật tư tiêu hao để làm cơ sở tính giá DVYT tại bệnh viện YDCT
 72/BV-KHTH  09/6/2017 Hướng dẫn TH danh mục định mức tạm thời Thuốc, Hóa chất, VTTH để làm CS tính giá DV YT tại BV YDCT
 60/BC-KHTH 07/8/2017 BC khó khăn vướng mắc trong KCB BHYT
 8/2017  Biên bản họp hội đồng chuyên môn BV YDCT HG
 116/BV-KHTH 29/8/2017 CV đính chính,bổ sung một số định mức thuốc,hóa chất,VTYT sử dụng tại BV
 125/BV-KHTH 15/9/2017 CV kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú