Đại hội chi bộ 1 nhiệm kỳ 2020 – 2022

Đại hội chi bộ 1 nhiệm kỳ 2020 – 2022

ĐẠI HỘI CHI BỘ1 NHIỆM KỲ  2020 – 2022

          Sáng ngày 21/02/2020, tại Hội trường A bệnh viện, chi bộ 1 đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần 3 nhiệm kỳ 2020-2022. Dự chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Thị Đức – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc bệnh viện YDCT; Dự Đại hội còn có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ; các đồng chí Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bệnh viện và 18 đồng chí Đảng viên chi bộ 1.

          Chi bộ 1 là chi bộ điển hình của Đảng bộ. Đảng viên trong chi bộ đều thuộc các khoa phòng hành chính của bệnh viện do vậy nhiệm vụ chính trị của Chi bộ mang tính chất đặc trưng so với các chi bộ khác.

Nhìn chung trong nhiệm kỳ 2017-2020, chi bộ 1 đã lãnh đạo các hoạt động của Chi bộ và các chi hội đoàn thể đạt được những kết quả đáng khích lệ. Bên cạnh đó các báo cáo cũng chỉ ra những tồn tại, nguyên nhân và các giải pháp để khắc phục trong nhiệm kỳ 2020-2022. Báo cáo của chi ủy chi bộ cũng đã nêu bật được vai trò trách nhiệm của Bí thư, người đứng đầu trong công tác lãnh đạo chỉ ra những khiếm khuyết để tiếp tục tự hoàn thiện, phấn đấu đạt với yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo.

          Sau khi nghe các báo cáo, Đại hội đã có  ý kiến của các đồng chí đảng viên tham dự Đại hội làm rõ thêm những kết quả đạt được và đóng góp vào giải pháp thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo trong nhiệm kỳ 2020-2022, nhằm từng bước xây dựng chi bộ ngày càng vững mạnh góp phần xây dựng Đảng bộ bệnh viện YDCT hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

          Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Đức – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc bệnh viện YDCT đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích của cán bộ, đảng viên Chi bộ 1 đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2020. Đại hội đã tập trung trí tuệ, thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ vừa qua; trên cơ sở đó đề ra các nội dung, nhiệm vụ lãnh đạo, giải pháp tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022; đồng chí yêu cầu sau đại hội, chi ủy, chi bộ cần khẩn trương kiện toàn tổ chức, xây dựng Quy chế làm việc và Kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội phù hợp với tình hình thực tiễn của chi bộ, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đ/c Nguyễn Thị Đức- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc bệnh viện phát biểu chỉ đạo Đại hội

          Đại hội đã tiến hành bầu ra Ban Chi ủy, Bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ 2020-2022:

                        Đồng chí Ngọc Thanh Hảo được Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư chi bộ,

                        Đồng chí Nguyễn Công Thành làm Phó bí thư;

                        Đồng chí Triệu Thị Mao là ủy viên.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội Chi bộ1 nhiệm kỳ 2020 – 2022 đã thành công tốt đẹp, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

Đ/c Nguyễn Đức Thuận –Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc bệnh viện và các đồng chí trong Thường Trực Đảng ủy  tặng hoa chúc mừng Ban chi ủy nhiệm kỳ 2020- 2022

                                                                                                Trần Thị Thanh Nga (Phòng KHTH – CNTT)