ĐẠI HỘI ĐIỂM CHI BỘ 3 NHIỆM KỲ 2022-2025 ĐẢNG ỦY BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN TỈNH HÀ GIANG

          Thực hiện kế hoạch số 47-KH/ĐUBV ngày 13/06/2022 của Đảng ủy BV YDCT về việc chỉ đạo Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025, ngày 28/06/2022 Tại Hội trường Bệnh viện tiến hành tổ chức Đại hội điểm Chi bộ 3 Nhiệm kỳ 2022-2025. Đến dự và Chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Đức-Bí thư Đảng ủy-Giám đốc Bệnh viện Y Dược Cổ Truyền tỉnh Hà Giang, đồng chí Nguyễn Thị Hòa- Ủy viên ban chấp hành Đảng ủy khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh đến dự và chỉ đạo Đại hội.  Cùng tham dự đại hội còn có các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy bệnh viện và toàn thể  đảng viên Chi bộ 3

          Căn cứ Điều 24 điều lệ Đảng khóa XI; Căn cứ chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 26/05/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025, hướng dẫn số 02-HD/BTCTU ngày 02/06/2022 của Ban tổ chức Tỉnh ủy về công tác tổ chức nhân sự và nội dung chương trình Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 202-2025. Thực hiện kế hoạch số 103-KH/ĐUK ngày 06/06/2022 của Đảng ủy khối cơ quan – doanh nghiệp tỉnh về đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025.

Hình ảnh: Đại hội điểm Chi bộ 3 nhiệm kỳ 2022-2025-Đảng bộ BVYDCT

         Qua quá trình chuẩn bị văn kiện và nhân sự Đại hội Chi bộ 3, nhiệm kỳ 2022-2025 đến nay đã hoàn thành. Được sự thống nhất của Ban Thường vụ Đảng ủy Bệnh viện Y Dược Cổ Truyền tỉnh Hà Giang. Chi bộ 3 tiến hành tổ chức Đại hội Chi bộ 3, nhiệm kỳ 2022 – 2025 để đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022, đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới; bầu Ban Chấp hành Chi bộ 3, nhiệm kỳ 2022 – 2025. Tổng số đảng viên Chi bộ 3 là: 24 đồng chí. Đảng viên chính thức là 21 đồng chí, dự bị 03 đồng chí, Đảng viên nữ: 14 đồng chí. Trình độ chuyên môn: Bác sỹ chuyên khoa I: 05 đồng chí. Đại học: 10 đồng chí. Cao đẳng: 09 đồng chí. Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp chính trị: 12 đồng chí. Phổ thông: 12 đồng chí.

Hình Ảnh: Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội

         Đại hội tiến hành theo Nghi thức đại hội điểm, thông qua Chương trình làm việc Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội; Thông qua Nội quy Đại hội; Quán triệt một số nội dung Quy chế bầu cử trong Đảng (Theo Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương).

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025. Theo đó nhiệm kỳ 2022-2025, Chi 3 luôn hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, đặc biệt là các đảng viên, đang giữ vai trò lãnh đạo, luôn gương mẫu, thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong từng việc làm của mình để quần chúng lao động noi theo và học tập. Nhờ vậy các hoạt động chuyên môn đều được đảm bảo hoàn thành theo tiến độ đã đề ra, cũng như đóng góp vào thành quả kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh.

Thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2020-2022 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025;  Đại hội tiến hành thảo luận, tham luận  kết luận một số nội dung trọng tâm, các ý kiến thảo luận các mục tiêu chủ yếu của Đại hội.

Tiến hành thảo luận tại Đại hội, các Đảng viên đã đưa ra những giải pháp, đồng thời tiến hành biểu quyết 2 mục tiêu cơ bản trong nhiệm kỳ 2022-2025 đó là Chi bộ 3 phấn đấu 100% Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm, trong đó có 20% Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tổ chức kết nạp 02 đảng viên mới trở lên trong nhiệm kỳ 2022-2025.

Phát biểu và chỉ đạo Đại hội đồng chí Nguyễn Thị Đức- Bí thư Đảng ủy- Giám đốc Bệnh Viện Y Dược Cổ Truyền tỉnh Hà Giang đã ghi nhận những thành tích chi bộ 3 đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ 2022 – 2025, Chi bộ 3 tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có giải pháp khắc phục những hạn chế, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả điều trị tốt nhất cho người bệnh, đặc biệt lưu ý thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và các bệnh truyền nhiễm khác trong bệnh viện. Đây là Đại hội Chi bộ điểm các Chi bộ khác thuộc Đảng bộ bệnh viện cần nghiên cứu học hỏi và rút kinh nghiệm để chuẩn bị Đại hội các Chi bộ trong thời gian tới.

Hình ảnh: Đ/c Nguyễn Thị Đức– Bí thư Đảng ủy-Giám đốc BVYDCT phát biểu chỉ đạo Đại hội

Thay mặt Chi bộ 3, đồng chí Đỗ Đại Dương – Bí thư Chi bộ tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Đức – Bí thư đảng ủy- Giám đốc Bệnh viện. Ban Chấp hành chi bộ 3, nhiệm kỳ 2022-2025 nghiêm túc tiếp thu, bổ sung vào Nghị quyết đại hội và vận dụng có hiệu quả trong quá trình lãnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Với tinh thân dân chủ và trách nhiệm cao, Đại hội Tiến hành bầu cử đúng theo trình tự thủ tục bầu cử. Sau một buổi làm việc kết quả Đại hội Chi bộ 3 đã bầu Ban Chấp hành Chi bộ khóa mới gồm 05 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng trúng  cử giữ chức vụ Bí thư chi bộ 3, nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Hình ảnh: BCH mới chi bộ 3 nhiệm kỳ 2022-2025

Đ/c Nguyễn Thị Đức– Bí thư Đảng ủy-Giám đốc BVYDCT cùng các đ/c Bí thư chi bộ 1, 2, 4 tặng hoa chúc mừng các đ/c trong BCH mới Chi bộ 3, nhiệm kỳ 2022-2025

Đại hội kêu gọi toàn thể đảng viên, viên chức và người lao động trong chi bộ 3 phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực, chủ động, trách nhiệm, nỗ lực thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết  mà Đại hội Chi bộ 3 đã đề ra./. 

                                                                                                                                 Nguyễn – Vẫn

                                                                                                                      Khoa Lão Khoa- BV YDCT