Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị về công tác BHXH, BHYT và Tổng kết 6 năm thực hiện Kết luận số 59 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

BHG – Sáng 8.11, tại Hội trường lớn, Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm Y tế (BHYT) và Tổng kết 6 năm thực hiện Kết luận số 59-KL/TU của Tỉnh ủy về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Sùng Minh Sính, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Sèn Chỉn Ly, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đồng chủ trì hội nghị. Cùng dự còn có các đồng chí trong  BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh; đồng chí Thường trực HĐND, UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh…

Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận Hội nghị.
Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận Hội nghị.

Khai mạc Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn nhấn mạnh: BHXH và BHYT là hai chính sách xã hội quan trọng, hai trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và đảm bảo công bằng, giữ vững ổn định chính trị – xã hội của đất nước. Chủ trương phát huy vai trò của BHXH, BHYT và tiến tới BHYT toàn dân được thể hiện nhất quán trong các Nghị quyết của Đảng và từng bước được thể chế hoá, tập trung chỉ đạo thực hiện. Đồng chí đề nghị các đại biểu hãy phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến để Hội nghị thành công tốt đẹp.

Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng Bằng khen cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị khóa XI.
Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng Bằng khen cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị khóa XI.

Trong 5 năm qua, nhờ sự nỗ lực phấn đấu của các ngành, cấp và sự đồng tình, hưởng ứng, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT đã đạt được những kết quả quan trọng. Tỷ lệ người tham gia BHYT tăng nhanh từ 734.754 người lên 828.172 người với số tuyệt đối là 93.418 người (tương đương tăng 12,7%) và đến nay đạt tỷ lệ bao phủ 98% dân số toàn tỉnh. Quyền lợi của người tham gia bảo hiểm ngày càng mở rộng; chất lượng khám, chữa bệnh, dịch vụ y tế được nâng cao. Công tác giám định được tăng cường, cải cách thủ tục hành chính và cung ứng dịch vụ kỹ thuật cho người có thẻ BHYT đúng quy định. Những quan điểm đúng đắn của Đảng về an sinh xã hội được khẳng định; lộ trình, bước đi của chiến lược BHXH, BHYT đều hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng đời sống cho người dân, đã góp phần tăng thêm niềm tin, sự phấn khởi trong xã hội đối với sự lãnh đạo của Đảng, thuyết phục được các tầng lớp nhân dân, xây dựng được tinh thần tự nguyện, tự giác tham gia BHXH, BHYT. Tuy nhiên, một số cấp ủy, chính quyền chưa thật sự quan tâm chỉ đạo phát triển BHXH, BHYT ở địa phương; chưa ban hành kế hoạch hoặc chương trình thực hiện. Công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chưa được thường xuyên còn phó mặc cho ngành chuyên môn thực hiện; công tác phối hợp của các cấp, các ngành, đoàn thể trong việc tổ chức tuyên truyền vận động tham gia BHXH, BHYT đôi khi chưa thật hiệu quả…

Đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân: Qua 6 năm triển khai thực hiện đã đạt được những kết quả tích cực; các cấp ủy, tổ chức đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, coi đây là nhiệm vụ quan trọng để đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; từng bước nâng cao dân trí, ý thức tôn trọng, tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế, yếu kém, như: Cấp ủy Đảng, chính quyền một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa quan tâm đúng mức công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; việc phổ biến, giáo dục pháp luật một số nơi còn hình thức, chưa thường xuyên, chưa đi vào chiều sâu; hoạt động phối hợp giữa các thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp chưa thường xuyên, thiếu chặt chẽ, hiệu quả chưa cao; một số văn bản pháp luật chưa được phổ biến kịp thời đến đơn vị, người tổ chức thực hiện và quần chúng nhân dân…

Kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn đề nghị. Tiếp tục phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị và Chương trình số 71-CTr/TU, ngày 03-5-2013 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 22-11-2012 của Bộ Chính trị, khoá XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 – 2020. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách pháp luật BHYT, BHXH để mỗi người dân, doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan đơn vị hiểu về lợi ích, trách nhiệm và quyền lợi để chủ động, tích cực tham gia BHYT. Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác BHXH, BHYT. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận với BHYT và dịch vụ khám chữa bệnh. Đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân: Phải có giải pháp cụ thể để khắc phục những hạn chế, yếu kém tại dự thảo báo cáo và các ý kiến tại Hội nghị đã chỉ ra. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, làm chuyển biến căn bản ý thức tôn trọng pháp luật và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Gắn kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chương trình, dự án phát triển KT-XH trên địa bàn; gắn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với giữ gìn truyền thống văn hóa, bản sắc dân tộc; công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tinh thần tự tôn dân tộc…

Tại Hội nghị, BTV Tỉnh ủy đã trao tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 – 2017.

Tin, ảnh: Phi Anh – baohagiang.vn