KIỂM TRA CÔNG TÁC BỆNH VIỆN YDCT TỈNH NĂM 2015

Ngày 16/12 Đoàn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện do Bác sỹ CKII Trương Văn Lợi, Giám đốc Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Hưng Yên – Trưởng đoàn kiểm tra cùng các thành viên trong đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác bệnh viện tại Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Hà Giang.

KT BV YDCT 1

Nội dung kiểm tra tại bệnh viện bao gồm: Hướng dẫn, đón tiếp, nghiên cứu khoa học; thiết lập hệ thống và xây dựng triển khai kế hoạch cải tiến chất lượng bệnh viện; phòng ngừa sai sót, sự cố và cách khắc phục, đánh giá, hợp tác và cải thiện kỹ thuật chất lượng; nhân sự tổng hợp, cơ cấu tổ chức bệnh viện, số lượng và cơ cấu nhân lực; chất lượng nguồn nhân lực; chế độ đãi ngộ và điều kiện môi trường làm việc; ứng dụng công nghệ thông tin; kiểm tra số liệu hoạt động tài chính; điều kiên cơ sở vật chất phục vụ người bệnh; an ninh, phòng chống cháy nổ; quản lý hồ sơ bệnh án, quản lý cung ứng và sử dụng thuốc; môi trường chăm sóc người bệnh; quyền và lợi ích của người bệnh; nâng cao kỹ thuật chuyên môn cải tiến chất lượng bệnh viện; tiêu chí đặc thù chuyên khoa…

Sau khi tiến hành kiểm tra các thành viên trong đoàn kiểm tra đã có những nhận xét chi tiết, cụ thể những vấn đề còn tồn tại của bệnh viện y dược cổ truyền. Qua đó, đề xuất những vấn đề ưu tiên, xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng hồ sơ bệnh án; xây dựng các phác đồ điều trị mô hình bệnh tật của bệnh viện. Qua kiểm tra đánh giá tổng số điểm 217 đạt trung bình khá.

                                                                                   Ngọc Toàn T4g