LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI CHI BỘ 1 ĐẢNG BỘ BỆNH VIỆN YDCT

        Chiều ngày 19/12/2018 tại Chi bộ 1 Đảng bộ YDCT đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho 2 quần chúng ưu tú. Tại lễ kết nạp cho 2 đồng chí Đảng viên mới. Đồng chí Nguyễn Đức Thuận bí thư chi bộ đã công bố và trao Quyết định của Đảng ủy khối về việc kết nạp cho 2 quần chúng ưu tú vào Đảng cộng sản Việt Nam.

       Sau khi nhận Quyết định, trước cờ Tổ quốc, Đảng kỳ và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí đảng viên mới tuyên thệ tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội, liên hệ chặt chẽ với nhân dân;…

       Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí  Bí thư Chi bộ xác định rõ các nhiệm vụ của người đảng viên, phân công nhiệm vụ cho đảng viên mới và phân công đảng viên chính thức trong Chi bộ tiếp tục giúp đỡ, hướng dân Đảng viên mới trong thời gian thử thách 12 tháng. Đồng thời, thay mặt toàn thể đảng viên trong Chi bộ, đồng chí Bí thư chúc mừng đảng viên mới và bày tỏ mong muốn 2 đồng chí  sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, tu dưỡng; hăng hái, nhiệt tình trong công tác; phát huy năng lực nhiều hơn nữa để góp phần cùng toàn Chi bộ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

                 Triệu Mao           

Phòng Hành chính quản trị