Thông tin đường dây nóng Bệnh viện trong công tác phòng chống, bệnh dịch nCoV

 

 

 

BV YDCT SO 202-CV