item-thumbnail

Kế hoạch

20/09/2017

Bao gồm: văn bản, kế hoạch chỉ đạo của các phòng ban chuyên môn thuộc Bệnh viên. Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu  62/KH-PKHTH  30/6/2017  KH tổ chức HN s...