Ban chấp hành Đảng ủy BV YDCT Hà Giang – Nhiệm kỳ 2015-2020

Stt Họ tên Chức vụ Đảng Chức vụ công tác
1 Đ/c Vũ Văn Quang Bí thư Giám đốc
2 Đ/c Ngô Thị Hoàng Yến Phó bí thư Phó Giám đốc
3 Đ/c Phạm Minh Tuấn Ủy viên Phó Giám đốc
4 Đ/c Khổng Thị Tiến Ủy viên Trưởng Khoa Nội TH – Khoa Nhi
5 Đ/c Đỗ Đại Dương Ủy viên Trưởng Khoa CC-DS
6 Đ/c Nguyễn Thị Huệ Ủy viên Trưởng phòng tổ chức cán bộ
7 Đ/c Nguyễn Thị Phiến Ủy viên Trưởng Khoa A10

Một số hình ảnh họp đại hội Đảng bộ Bệnh viện Y dược cổ truyền lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020

2015-11-16_214959

2015-11-16_215015