item-thumbnail

Lazer Co2 thẩm mỹ

12/11/2015

Khoa học kỹ thuật phát triển, việc ứng dụng nhiều thành tựu công nghệ đã cải thiện cuộc sống tốt hơn. Laser được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, vào cu...