Khoa dược

2015-11-10_143224

I. Lịch sử hình thành và phát triển:
Năm 2003 Bệnh viện Y học cổ truyền được thành lập (nay là Bệnh viên Y Dược cổ truyền). Đến năm 2005 mới chính thức đi vào hoạt động và Khoa dược cũng được ra đời cùng thời điểm đó.
Trải qua 10 năm hoạt động khoa dược đã từng bước được củng cố và hoàn thiện đến nay đã có nhiều thay đổi và phát triển.
II. Cơ cấu tổ chức khoa phòng:
* Nhân lực: 10 Viên chức
– Dược sỹ đại học: 3
– Dược sỹ trung học: 7
* Trưởng khoa qua các thời kỳ:
– DsCKI. Nguyễn Đức Thuận (Giai đoan 2003 – 2007)
– Ds. Ngô Thị Hoàng Yến (Giai đoạn 2007 – 2012)

III. Chức năng, nhiệm vụ:
Khoa dược là khoa chuyên môn có chức năng quản lý và tham mưu cho Giám đốc Bệnh viện về toàn bộ công tác dược trong bệnh viên nhằm đảm bảo cung ứng đầy đủ kịp thời thuốc có chất lượng và tư vấn giám sát việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý. Lập kế hoạch cung ứng thuốc đảm bảo đủ chất lượng, số lượng cho nhu cầu điều trị. Quản lý theo dõi việc nhập thuốc, cấp phát thuốc cho nhu cầu điều trị và các nhu cầu đột xuất khác theo yêu cầu. Tổ chức triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị. Thực hiện công tác dược lâm sàng, thông tin tư vấn về sử dụng thuốc, quản lý theo dõi chuyên môn về dược tại ác khoa , phòng. Tham gia nghiên cứu khoa học, đào tạo. Quản lý theo dõi kinh phí sử dụng thuốc,hoạt động của nhà thuốc theo qui định.

IV. Hoạt động chuyên môn:
Ngay từ khi được đi vào hoạt động khoa dược đã từng bước củng cố phát triển mạnh mẽ, được đầu tư sửa chữa nâng cấp về cơ sở vật chất, do đó hệ thống kho đủ tiêu chuẩn về bảo quản thuốc. Thực hiện kiểm tra giám sát chặt chẽ từng khâu trong việc xuất, nhập thuốc trong quản lý bằng phần mền tin học song không rời xa hệ thống thẻ kho, luôn thường xuyên đối chiếu xác định rõ nguyên nhân để kịp thời chấn chỉnh.Công tác cung ứng thuốc được tuân thủ chặt chẽ qua từng khâu và theo đúng nhu cầu sử dụng thực tế tại bệnh viện tránh thuốc tồn kho hết hạn sử dụng. Tổ chức việc sắc thuốc cho bệnh nhân nội trú bằng hệ thống máy liên hoàn đảm bảo về chất lượng và vệ sinh góp phần vào cong tác điều trị.
Phân công nhiệm vụ cho từng cá nhân phù hợp trình độ chuyên môn phụ trách trong các lĩnh vực (Thủ kho, dược lâm sàng, thông tin thuốc, cung ứng…)
Đào tạo thực hành cho học sinh trường trung cấp y tế Hà Giang.
Tham gia tích cực các hoạt động của các tổ chức đoàn thể.

V. Thành tích đã đạt được:
Giấy khen Công đoàn ngành Y tế: năm 2010 đến 2015
Tập thể Lao động tiên tiến năm : 2012 đến 2015