item-thumbnail

Khoa dược

10/11/2015

I. Lịch sử hình thành và phát triển: Năm 2003 Bệnh viện Y học cổ truyền được thành lập (nay là Bệnh viên Y Dược cổ truyền). Đến năm 2005 mới chính thứ...