Khoa xét nghiệm

2015-11-10_150044

1. Vài nét về lịch sử khoa:
Được thành lập vào năm 2008, trực thuộc khoa Cận lâm sàng. Đến năm 2011 khoa Xét nghiệm chính thức tách ra, kiện toàn hoạt động theo thông tư 37/2011/TT-BYT (Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức
bộ máy của bệnh viện Y học cổ truyền tuyến tỉnh).

2. Nhân sự:
* Tổng số 04 viên chức:
– BS: 01
– CN: 01
– Kỹ thuật viên 02
* Lãnh đạo khoa qua các thời kỳ
BSCKI. Mương Vĩnh Tùng (2008 – 2011)
BS. Lương Thị Xuyến – Phụ trách khoa (2014 Đến nay)
CNXN. Đàm Hải Linh – KTV trưởng

3. Chức năng, nhiệm vụ của khoa:
Khoa thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ, nội quy quy chế của Bộ y tế, của Sở y tế và Bệnh viện.
Thực hiện các xét nghiệm sinh hoá, sàng lọc HIV, viêm gan B, xét nghiệm Huyết học, xét nghiệm nước tiểu, phục vụ công tác lâm sàng cho bệnh nhân nội ngoại trú của Bệnh viện YDCT Tỉnh Hà Giang.

4. Công tác chuyên môn:
Thực hiện trên 20 loại xét nghiệm, các loại xét nghiệm thông thường.
Hàng ngày thực hiện trung bình 300 xét nghiệm với trên dưới 30 lượt bệnh nhân nội trú và ngoại trú của Bệnh viện YDCT Hà Giang
Được sự quan tâm sát sao của Đảng uỷ Ban giám đốc, đặc biệt phó giám đốc phụ trách luôn trực tiếp giao ban giám sát nhắc nhở cán bộ khoa phòng, đoàn kết phát huy nội lực học tập nâng cao trình độ chuyên môn triển khai thêm nhiều xét nghiệm mới có chất lượng, tránh sai xót nhầm lẫn nâng cao chất lượng kết quả xét nghiệm tạo niềm tin cho người bệnh từ đó khoa luôn chú trọng và đảm bảo 100% loai xét nghiệm, máy xét nghiệm được kiểm tra chất lượng hàng ngày ( nội kiểm chất lượng ).

5. Các danh mục xét nghiệm khoa đã thực hiện:
Xét nghiệm chức năng thận, gan, tụy, tiểu đường, mỡ máu, sàng lọc HIV, xét nghiệm Huyết học, xét nghiệm nước tiểu: Ure, Cre, Glucose, GOT, GPT, Bilirubin TT,TP, Amylase, Protein, Albumin,Acit Uric, cholesterol, tryglycerid,HDL, LDL, HIV, HbsAg, Nhuộm soi tươi, xét nghiệm phân tìm kí sinh trùng, tìm nấm.