Kế hoạch

Kế hoạch

Bao gồm: văn bản, kế hoạch chỉ đạo của các phòng ban chuyên môn thuộc Bệnh viên.

Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
 62/KH-PKHTH  30/6/2017  KH tổ chức HN sơ kết công tác BV 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng NV 6 tháng cuối năm 2017.
 69/KH-HĐCM 11/8/2017  KH họp hội đồng chuyên môn BV YDCT tháng 8-2017
 73/KH-YDCT  01/9/2017 KH đảm bảo an ninh trật tự và chăm sóc SKND trong dịp nghỉ lễ quốc khánh 02-9