Hội nghị đánh giá kết quả ứng dụng CNTT trong QL điều hành, QL chuyên môn, Nghiệp vụ và Thanh toán KCB BHYT

           Ngày 2.6, Sở Y tế tổ chức hội nghị đánh giá ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý điều hành và quản lý chuyên môn, nghiệp vụ. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đặng Văn Huynh, Phó Giám đốc Sở Y tế; lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh; đại diện các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Y tế; lãnh đạo, đại diện Phòng kế hoạch tổng hợp, Khoa dược và cán bộ phụ trách CNTT của các đơn vị y tế trên địa bàn toàn tỉnh.

          Thực hiện chủ trương của Bộ Y tế về việc đẩy mạnh ứng dựng CNTT trong công tác cải cách hành chính, liên thông dữ liệu thanh toán giám định BHYT, trong những năm qua, Sở Y tế đã chỉ đạo triển khai đầu tư cơ sở hạ tầng, nhân lực, ứng dụng CNTT vào công tác quản lý lãnh chỉ đạo, chuyên môn nghiệp vụ của ngành cụ thể như: Phần mềm quản lý văn bản điều hành công việc M-OFFICE kết nối đến các Trạm y tế xã; các đơn vị trực thuộc Sở Y tế đều triển khai phần mềm quản lý nhân lực; 100% các Trạm y tế xã, phường, thị trấn và phòng khám đa khoa khu vực đã triển khai phần mềm quản lý Y tế xã phường liên thông; 100% các bệnh viện sử dụng phần mềm quản lý bệnh viện; cổng tiếp nhận dữ liệu giám định BHYT; phần mềm quản lý thông tin tiêm chủng… và triển khai một số phần mềm chuyên môn, nghiệp vụ các. Đối với hạ tầng Internet 100% bệnh viện tuyến tỉnh, huyện và phòng khám đa khoa khu vực có đường truyền Internet cáp quang. Về nhân lực các đơn vị tuyến tỉnh và huyện đã có cán bộ chuyên trách có trình độ chuyên môn CNTT, riêng Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã thành lập Phòng CNTT và truyền thông. Kết quả triển khai ứng dụng các phần mềm đã phát huy hiệu quả công tác lãnh chỉ đạo điều hành giảm bớt thời gian, chi phí, giám sát hiệu quả công việc, tiếp kiệm văn phòng phẩm, một số cơ sở đã ứng dụng triển khai hệ thống quẹt mã thẻ BHYT giúp giảm đáng kể thời gian tiếp đón người bệnh.

          Các đại biểu dự hội nghị đã đánh giá những ưu điểm của việc ứng dụng CNTT trong khám chữa bệnh và thanh toán BHYT. Bên cạnh đó, một số khó khăn bất cập trong việc triển khai ứng dụng các phần mềm như danh mục chung chưa đầy đủ dẫn đến khó khăn trong quá trình ánh xạ và thanh toán BHYT; hệ thống phần mềm cơ quan Bảo hiểm xã hội thường xuyên chỉnh sửa, đôi lúc quá tải khó khăn trong quá trình đẩy dữ liệu; hạ tầng Internet tuyến xã còn hay chập chờn, một số xã đang phải sử dụng mạng 3G; máy tính một số cơ quan chưa đồng bộ; trình độ năng lực đội ngũ cán bộ chuyên trách còn hạn chế…

          Kết luận hội nghị đồng chí Đặng Văn Huynh đề nghị các đơn vị trong thời gian tới triển khai tốt một số nhiệm vụ sau: Cần rà soát lại trang thiết bị và đường truyền, tìm phương án lắp đặt đường truyền Internet cáp dây cho các Trạm y tế đang sử dụng 3G; kiện toàn, đào tạo nâng cao trình độ tin học cho đội ngũ cán bộ CNTT; thành lập tổ hoặc phòng CNTT, phân công rõ trách nhiệm cán bộ phụ trách từng phần trên hệ thống phần mềm; ban hành quy trình kiểm soát đẩy dữ liệu; phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và các đơn vị cung ứng phần mềm điều chỉnh bổ sung những nội dung chưa phù hợp và khắc phục những vướng mắc, khó khăn trong quá trình sử dụng phần mềm; đảm bảo thời gian kết nối liên thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế: Cơ sở khám chữa bệnh đảm bảo liên thông dữ liệu khám chữa bệnh BHYT, thực hiện gửi dữ liệu điện tử thường xuyên liên tục trước ngày 30/6/2017 đối với tuyến tỉnh, trước ngày 31/8/2017 đối với tuyến huyện, thành phố…

Hoàng Lan

Trung tâm TT/GDSK