Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tin học hóa trong khám chữa bệnh BHYT năm 2017 và triển khai công tác năm 2018

Sáng ngày 29.12, Bộ Y tế tổ hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tin học hóa trong khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2017 và triển khai hoạt động năm 2018. Đồng chí Phạm Lê Tuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế dự và chủ trì Hội nghị, tham dự Hội nghị còn có đại diện Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Lãnh đạo các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ Y tế, các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế. Chủ trì tại điểm cầu Hà Giang có đồng chí Hoàng Thị Chung, Phó Giám đốc Sở Y tế; đại diện Bảo hiểm xã hội tỉnh; lãnh đạo các đơn vị y tế

THỨ TRƯỞNG BỘ Y TẾ CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám, chữa bệnh và thanh toán BHYT năm 2017, một số khó khăn vướng mắc cũng như nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Trong năm việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh và thanh toán BHYT đã đạt được một số kết quả nhất định: Các cơ quan, đơn vị đã triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh BHYT, đặc biệt, ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng hệ thống kết nối liên thông khám chữa bệnh BHYT trong toàn quốc; các cơ sở y tế đã và đang tiếp tục cập nhật, hoàn thiện phần mềm theo chuẩn qui định để đảm bảo dữ liệu trích xuất và kết nối giữa cơ sở khám chữa bệnh với Bộ Y tế và với cơ quan Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đạt kết quả cao nhất. Tính đến ngày 26/12/2017 theo thống kê trên hệ Thông tin giám định BHYT của BHXH Việt Nam kết quả liên thông dữ liệu toàn quốc đạt 98,3%; tỷ lệ gửi hồ sơ đúng ngày là 40,2%; 79% cơ sở khám chữa bệnh chuyển dữ liệu lên Cổng thông tin của Bộ Y tế.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn vướng mắc như: Còn thiếu, chưa hoàn thiện, chưa đồng bộ hệ thống văn bản Quy phạm pháp luật quy định trong lĩnh vực khám, chữa bệnh, công nghệ thông tin; nguồn nhân lực và cơ sở trang thiết bị về công nghệ thông tin tại các cơ sở khám chữa bệnh còn thiếu chưa được nâng cấp đồng bộ; một số cơ sở khám, chữa bệnh tuyến xã chưa có Internet để thực hiện cập nhật, trích chuyển dữ liệu. Cùng với đó BHXH ban hành văn bản hướng dẫn không thống nhất đã gây ra không ít khó khăn cho cơ sở y tế thực hiện…

Phát biểu kết luận Hội nghị Thứ trưởng Bộ Y tế, Phạm Lê Tuấn, ghi nhận biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của Ngành Y tế và ngành BHYT đã đạt được trong năm qua. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới Thủ trưởng các đơn vị cần quán triệt, nâng cao tinh thần trách nhiệm, quan tâm chỉ đạo sát sao các đơn vị nghiên cứu, thực hiện đúng và đầy đủ các văn bản quy định của cơ quan quản lý nhà nước, giảm thiểu tối đa các sai sót kỹ thuật. Bên cạnh đó đồng chí cũng đề nghị Giám đốc các Sở Y tế, lãnh đạo các cơ sở khám, chữa bệnh thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của Bộ Y tế, các đơn vị có liên quan của BHXH Việt Nam giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện để năm 2018 toàn Ngành Y tế phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của việc kết nối liên thông dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh BHYT phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho người dân.

Cũng tại Hội nghị, Bộ Y tế đã Công bố Quyết định tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho 39 tập thể và 75 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tin học hóa khám, chữa bệnh BHYT.

Hoàng Lan Trung tâm TT/GDSK