Tập huấn công tác Văn thư lưu trữ và Phần mềm quản lý cán bộ

Trong 2 ngày 2 – 3.2 tại Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Văn, Sở Y tế phối hợp với Chi cục Văn thư Lưu trữ tỉnh tổ chức tập huấn công tác văn thư lưu trữ và phần mềm quản lý cán bộ. Dự có: Bs.CKII Ngọc Thanh Dũng – Chánh Văn phòng Sở Y tế; Đ/c Nguyễn Văn Phong – Phó chi cục Văn thư lưu trữ tỉnh cùng sự có mặt các học viên là lãnh đạo phòng TCHC; chuyên viên phụ trách: công nghệ thông tin, công tác cán bộ, chế độ chính sách, văn thư lưu trữ của các đơn vị Y tế tuyến tỉnh, huyện, thành phố.

Trong thời gian 02 ngày, các học viên được tiếp thu những nội dung cơ bản về: Công tác quản lý văn thư lưu trữ, quản lý văn bản điện tử; hướng dẫn khai thác sử dụng phần mềm quản lý cán bộ công chức viên chức Ngành Y tế…

Sau khi tập huấn giúp cho cán bộ làm công tác văn thư lưu trữ nắm được quy trình soạn thảo và ban hành văn bản, quản lý văn bản đi đến được đảm bảo, nhanh chóng, chính xác, kịp thời theo đúng quy định của nhà nước; đồng thời việc quản lý lưu trữ phải khoa học giúp cho việc khai thác, tra cứu, sử dụng tài liệu được dễ dàng, hiệu quả.

Trần Nhị           

TTYT huyện Đồng Văn