Tổ chức khám, tư vấn bệnh miễn phí cho đối tượng xã hội tại Trung tâm công tác xã hội

Thực hiện Kế hoạch số 130/KH-BV, ngày 04/12/2022 Bệnh viện YDCT Hà Giang tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí cho các đối tượng là đối tượng xã hội tại Trung tâm Công tác xã hội Tỉnh Hà Giang.

 

 

 

 

 

Tại buổi khám bệnh có 69 đối tượng xã hội thuộc Trung tâm Công tác xã hội Tỉnh Hà Giang đã được các y, bác sĩ khám lâm sàng, cận lâm sàng, kiểm tra tình trạng sức khỏe miễn phí, tư vấn chăm sóc nâng cao thể trạng, phòng chống và đẩy lùi bệnh tật, hướng dẫn điều trị những trường hợp mắc bệnh.

Các em nhỏ đợi lượt khám

Tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí tới đối tượng chính sách là phát huy truyền thống, đạo lý “Lá lành đùm lá rách”, góp phần quan tâm giúp đỡ đối với người có hoàn cảnh khó khăn.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Toàn đang thăm khám cho các em thuộc đối tượng xã hội

Nguyễn Huyền