THÔNG BÁO GIÁ CHO THUÊ CÁC DỊCH VỤ TẠI BỆNH VIỆN YDCT

1, Dịch vụ gường bệnh theo yêu cầu A10 năm 2021

Gường bệnh dịch vụ theo yêu cầu: 100.000đ/ Người/ Ngày

2, Dịch vụ nhà bếp ăn căn tin 2021

Giá cho thuê: 3.500.000đ/ tháng

3, Dịch vụ trông xe năm 2021

Ban ngày:( Trông giữ các loại phương tiên ban ngày  từ 6 giờ đến 22 giờ trong ngày)

                           – Mô tô, xe máy, xe máy điện: 2.000 đồng/1 xe /1 lượt

                           – Xe đạp, xe đạp điện: 1.000 đồng/1 xe / lượt

                           – Xe ô tô dưới 16 chỗ: 10.000 đồng/ 1 xe /1 lượt

Ban đêm(Trông giữ các loại phương tiên ban ngày  từ 22 giờ đến 6 giờ trong ngày)

                           – Mô tô, xe máy, xe máy điện: 4.000 đồng/1 xe /1 lượt

                           – Xe đạp, xe đạp điện: 2.000 đồng/1 xe/ lượt

                           – Xe ô tô dưới 16 chỗ: 20.000 đồng/ 1 xe/1 lượt

Trông giữ các loại phương tiên theo tháng:

                          – Mô tô, xe máy, xe máy điện: 30.000 đồng/1 xe /1tháng

                          – Xe đạp, xe đạp điện: 15.000 đồng/1 xe / tháng.